Xuất bản thông tin

null Đảng bộ các cơ quan Đoàn thể huyện: Hội nghị sinh hoạt định kỳ Đảng bộ các cơ quan đoàn thể năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Đảng bộ các cơ quan Đoàn thể huyện: Hội nghị sinh hoạt định kỳ Đảng bộ các cơ quan đoàn thể năm 2020

Chiều ngày 18/01/2021, Đảng bộ các cơ quan Đoàn thể huyện tổ chức Hội nghị sinh hoạt định kỳ Đảng bộ các cơ quan đoàn thể năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, Phối hợp các ngành tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và nhân dân về cách phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội vận động duy trì các tổ may khẩu trang và điểm phát khẩu trang miễn phí cho người dân, phát quà hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do dịch covid-19,... Kết quả đã tiếp nhận ủng hộ được: 40.450.000 đồng tiền mặt, 10 tấn gạo, trên 1.085 triệu tiền nhu yếu phẩm; May và phát 161.088 cái khẩu trang, tặng 3.200 chai nước rửa tay, với tổng kinh phí vận động được là 1,9 tỷ đồng. Phối hợp với Ban Chỉ đạo huyện tổ chức thành công lễ tổng kết Tết Quân – Dân năm 2020 tại xã Thạnh Lợi, tổng kinh phí vận động trên 2 tỷ đồng. Đồng thời, phối hợp tổ chức lễ phát động Tết Quân – Dân năm 2021 tại xã Hưng Thạnh, tại buổi lễ đã vận động mạnh thường quân đóng góp số tiền 1,6 tỷ đồng. Lãnh đạo thực hiện tốt Chiến dịch Mùa hè xanh 2020 của Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành công tác khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng 12/12 tuyến đường tại các xã tổng kinh phí trên 12 tỷ đồng. Thực hiện các hoạt động chăm lo cho người nghèo và an sinh xã hội góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, các chủ trương của huyện. Trong  năm, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp vận động các nguồn lực hỗ trợ cất nhà Đại đoàn kết, nhà nhân tình thương, mái ấm Công đoàn, nhà tình đồng đội, nhà nhân ái,… các công trình dân sinh khác, hỗ trợ chăm lo cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn,.... Qua đó đã tặng 15.111  phần quà; xây dựng 07 cây cầu giao thông nông thôn kiên cố, cất mới 192 căn nhà; sửa chữa 5 căn nhà; rãi đá chống lầy 61,7 km tổng kinh phí thực hiện trên 20,67 tỷ đồng. 

Năm 2021, Đảng bộ các cơ quan Đoàn thể huyện đề ra nhiệm vụ trọng tâm là Phối hợp các ngành liên quan tuyên truyền vận động và tổ chức thực hiện các bước bầu cử Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Tập trung quán triệt, học tập, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan đoàn thể lần thứ 2; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ X, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với nâng chất các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh. Tiếp tục thực hiện Kết luận 96-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động chi đoàn, chi hội khóm, ấp. Nâng cao chất lượng hoạt động “Tổ nhân dân tự quản”, “Hội quán”, “Người Nông dân chuyên nghiệp”.

Dịp này có 01 tập thể Chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” năm 2020, 03 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 được biểu dương, khen thưởng. Bên cạnh đó Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Khối vận huyện khen thưởng cho 06 công đoàn viên đã tham gia tích cực trong hoạt động Công đoàn năm 2020./.

Huỳnh Thơ, Đảng bộ các cơ quan Đoàn thể huyện