Xuất bản thông tin

null Trường Xuân tổ chức họp dân vận động liên kết với Công ty Lộc Trời vụ Hè Thu năm 2021 và cho những năm tiếp theo

Chi tiết bài viết Tin tức

Trường Xuân tổ chức họp dân vận động liên kết với Công ty Lộc Trời vụ Hè Thu năm 2021 và cho những năm tiếp theo

Sáng ngày 19 tháng 01 năm 2021, tại Ấp 6B,  Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức họp dân vận động liên kết lúa với Công ty Lộc Trời. Tham dự có đại diện Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, các đoàn thể xã trên 50 hộ dân tham dự.

Về phía Công ty Lộc Trời cho biết nếu liên kết hợp đồng được với Công ty, thì về phần Công ty sẽ cung cấp giống, phân, thuốc bảo vệ thực vật (cho nợ đến cuối vụ), tập huấn kỹ thuật, dự báo tình hình sâu bệnh và quy trình quản lý dịch hại….Theo đó Công ty sẽ thu mua toàn bộ sản lượng lúa trên diện tích đã ký, chốt giá bán trước khi thu hoạch từ 10 đến 15 ngày (do bà con với Công ty thỏa thuận); cân lúa tươi tại ruộng. Bên Công ty sẽ thanh toán trước 50% số tiền/dự kiến năng suất lúa và thanh toán đủ 100% sau 3 đến 5 ngày sau khi thu hoạch xong.

Theo kế hoạch xã sẽ tổ chức 10 điểm họp dân với tổng diện tích dự kiến họp đồng với Công ty vụ Hè Thu là 1.000ha/4.095ha diện tích xuống giống. Riêng vụ lúa Đông Xuân năm 2020 – 2021 toàn xã đã liên kết với Công ty Lộc Trời được 430 ha./.

Huỳnh Điệp (TX)