Xuất bản thông tin

null Thâm nhập “ba gặp, bốn biết” đối với thanh niên trước khi nhập ngũ năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Thâm nhập “ba gặp, bốn biết” đối với thanh niên trước khi nhập ngũ năm 2021

Ngày 19/01/2021, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tháp Mười phối hợp các đơn vị nhận quân năm 2021 tổ chức thâm nhập “ba gặp, bốn biết” đối với thanh niên được tuyển chọn nhập ngũ năm 2021 ở các xã trên địa bàn huyện Tháp Mười.

Tại mỗi nơi đến, đoàn đã gặp gỡ trực tiếp gia đình và thanh niên được tuyển chọn nhập ngũ, tìm hiểu về tâm tư nguyện vọng, nắm chắc lý lịch gia đình, sức khỏe, văn hóa, thái độ chính trị và đạo đức của thanh niên, làm cơ sở chốt danh sách báo lệnh gọi thanh niên nhập ngũ năm 2021.

Qua đợt thâm nhập, Bộ Chỉ huy Quân sự huyện và các đơn vị nhận quân sẽ thống nhất chốt danh sách, hồ sơ thanh niên nguồn và tiến hành trao lệnh nhập ngũ năm 2021 cho các thanh niên./.

BT: NGUYỄN THU