Xuất bản thông tin

null Tháp Mười họp góp ý dự thảo Dự án “ Mô hình điểm phát triển sản phẩm OCOP sản phẩm từ Sen trên địa bàn huyện Tháp Mười”

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười họp góp ý dự thảo Dự án “ Mô hình điểm phát triển sản phẩm OCOP sản phẩm từ Sen trên địa bàn huyện Tháp Mười”

Chiều ngày 19/01/2021, Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười tổ chức Họp góp ý dự thảo Dự án “Mô hình điểm phát triển sản phẩm OCOP sản phẩm từ Sen trên địa bàn huyện Tháp Mười. Đại diện các Sở, ngành tỉnh, Lãnh đạo Huyện và các ngành, địa phương liên quan trên địa bàn huyện đã tham dự.

Tại đây, Trung tâm Phát triển Nông thôn – Saemaul Undong Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị tư vấn đã trình bày đề cương Dự án gồm 4 phần, nêu rõ về sự cần thiết phải xây dựng Dự án, đặc điểm điều kiện tự nhiên, thực trạng phát triển cây Sen và sản xuất các sản phẩm từ Sen trên địa bàn huyện Tháp Mười. Phát triển quy mô vùng trồng Sen. Chuẩn hóa các sản phẩm từ Sen của các chủ thể tham gia chương trình OCOP. Đa dạng hóa sản phẩm từ Sen phục vụ phát triển du lịch và phát huy giá trị văn hóa kết hợp với phát triển du lịch từ Sen.

Đơn vị tư vấn cũng đưa ra 07 giải pháp cụ thể về khôi phục vùng nguyên liệu Sen. Cơ chế chính sách phát triển sản phẩm OCOP gắn với cơ sở chế biến các sản phẩm từ Sen. Gắn kết du lịch Sen với du lịch sinh thái, du lịch tâm linh và di tích văn hóa lịch sử. Xây dựng địa điểm trưng bày sản phẩm OCOP  từ Sen trên địa bàn huyện Tháp Mười. Nâng cao nguồn nhân lực trong trồng và chế biến, phân phối các sản phẩm từ Sen. Tổ chức lễ hội Sen gắn với lịch sử Tháp Mười.

Tại cuộc họp các Sở, ngành tỉnh và Lãnh đạo huyện Tháp Mười cơ bản thống nhất với nội dung dự án, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến về xây dựng vùng nguyên liệu, chọn giống, Phòng trị bệnh cho cây Sen, chính sách hỗ trợ cho nông dân phát triển vùng nguyên liệu trồng Sen, việc liên kết sản xuất và tiêu thụ Sen giữa nông dân với doanh nghiệp.

Lãnh đạo huyện Tháp Mười đề nghị đơn vị tư vấn cần rút gọn nội dung Dự án đảm bảo ngắn gọn, xúc tích, sát thực tế, bổ sung các phần đóng góp của các Sở, ngành tỉnh và huyện Tháp Mười để hoàn thiện, nâng cao tính hiệu quả của Dự án, góp phần đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và ngoài nước, mang lại lợi ích cho nông dân và doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu Sen Tháp Mười ngày càng vươn xa./.

Bt: Nguyễn Thu- Hình: Lê Tính