Xuất bản thông tin

null Công an xã Hưng Thạnh triển khai nhiệm vụ năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Công an xã Hưng Thạnh triển khai nhiệm vụ năm 2021

Chiều ngày 26/01/2021, Công an xã Hưng Thạnh tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phó trưởng Công an huyện Tháp Mười Phạm Văn Huệ và Chủ tịch  UBND xã  Đoàn Văn Tuấn đã đến dự.

Trong năm 2020 tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã luôn được giữ vững, bảo đảm ổn định, chưa xảy ra vụ việc gì phức tạp gây ảnh hưởng xấu, dư luận trong quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, có thời điểm còn xảy ra một số vụ việc làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Trật tự xã hội xảy ra 09 vụ 12 đối tượng, so với năm 2019 không tăng không giảm số vụ, giảm 02 đối tượng. Công an xã Hưng Thạnh đã chủ động nắm tình hình, làm tốt công tác bảo vệ Đại hội Đảng các cấp, từng bước kiềm chế, kéo giảm tội phạm.

Phát biểu tại buổi triển khai nhiệm vụ năm 2021, Phó trưởng Công an huyện Tháp Mười và Chủ tịch UBND xã Hưng Thạnh đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của công an xã trong năm 2020, đồng thời yêu cầu năm 2021 Công an xã Hưng Thạnh cần thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhiệm vụ đã đề ra. Tập trung thực hiện các giải pháp đẩy lùi, kéo giảm các loại tội phạm. Tăng cường quản lý chặt chẽ các hoạt động của đối tượng nổi về hình sự, kinh tế, ma túy và tệ nạn xã hội. Nâng cao chất lượng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Phối hợp tốt với các ban ngành đoàn thể xã và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp. Quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dịp này nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và phong trào thi đua quyết thắng năm 2020 được biểu dương, khen thưởng./.

Cộng tác viên: Nguyễn Văn Mười Hai.