Xuất bản thông tin

null Trường Xuân tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Trường Xuân tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 27/01/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trường Xuân tổ chức hội nghị lần thứ 9 nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ông Lê Văn Ngọt, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đến dự.

Tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận vào các văn bản như: Báo cáo tháng 01 và nhiệm vụ tháng 02/2021; Kế hoạch nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và phát triển đảng viên đến năm 2025; Dự thảo Kế hoạch của Đảng uỷ về xây dựng xã Trường Xuân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025; Dự thảo Kế hoạch của UBND xã về xây dựng xã Trường Xuân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025; Dự thảo Kế hoạch nâng chất các tiêu chí đô thị loại V Trung tâm xã Trường Xuân phấn đấu đạt chuẩn thị trấn, giai đoạn 2021 – 2025; Dự thảo Kế hoạch liên kết và giảm vụ ở các Trạm Bơm giai đoạn 2021 – 2025 của UBND xã; Tờ trình nhân sự Đại hội Đại biểu Hội LHPN xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và dự thảo Kế hoạch chuẩn bị Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần 10, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Ông Lê Văn Ngọt, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu trong thời gian tới cần Đảng ủy cần tập trung lãnh đạo tốt theo các nội dung sau: Đẩy mạnh công tác vận động nhân dân liên kết với doanh nghiệp và vận động giảm vụ ở các ô bao; tập trung chỉnh trang chợ và công tác vệ sinh môi trường phục vụ cho lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Huyện Tháp Mười và mừng Đảng – mừng Xuân Tân Sửu năm 2021; rà soát lại các tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí nâng cao để có kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện; tiếp tục thực hiện công tác theo dõi tình hình dịch bệnh, nhất là bệnh COVID – 19; quan tâm đến gia đình chính sách, gia đình có công, các hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân dịp tết Nguyên đán 2021; đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; lãnh đạo tốt công tác tuyển quân năm 2021 theo kế hoạch đề ra. Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt chương trình hành động, chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy năm 2021 và lãnh đạo tốt công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

Huỳnh Điệp (TX)