Xuất bản thông tin

null Tổng kết công tác Mặt trận năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổng kết công tác Mặt trận năm 2020

Ngày 28/01/2021 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Đông tổ chức Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và Tổng kết công tác Mặt trận năm 2020, có 40 thành viên cùng tham dự.

Hội nghị thông qua báo cáo tóm tắc kết quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã năm 2020 và chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2021.

Trong năm 2020 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thực hiện đạt một số kết quả nổi bậc như: Về công tác an sinh xã hội đã vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm tặng 830 phần quà, 32 suất học bổng, xây dựng mới 05 căn nhà với tổng số tiền là 522 triệu đồng; Phối hợp thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, công tác bình xét Gia đình Văn hóa đạt 98%, 05/05 ấp đạt ấp Văn hóa - Nông thôn mới, xã đạt xã Văn hóa - Nông thôn mới; Ngoài ra còn thực hiện tốt các mô hình có hiệu quả như mô hình làm hàng rào, cổng ngõ, mô hình vận động mua bảo hiểm y tế, mô hình Ngày thứ Bảy đại đoàn kết…được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Nhân dịp này Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Đông đã khen thưởng cho 02 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Mặt trận năm 2020./.

Ngọc Nhu