Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Lãnh đạo huyện trao đổi với Liên minh Hợp tác xã (HTX) về củng cố các HTX trong huyện

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Lãnh đạo huyện trao đổi với Liên minh Hợp tác xã (HTX) về củng cố các HTX trong huyện

Lãnh đạo UBND huyện Tháp Mười có buổi trao đổi với Lãnh đạo Liên minh HTX để củng cố hoạt động các HTX trong huyện.

Theo đó, Liên minh HTX là đơn vị tư vấn, hướng dẫn các HTX xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ tài chính đúng quy định. Trước mắt, huyện Tháp Mười chọn từ 2 đến 3 HTX cần củng cố, Liên minh HTX sẽ điều tra, khảo sát từng thành viên HTX về năng lực của Hội đồng quản trị, khả năng sử dụng công nghệ thông tin để nắm bắt nhu cầu thị trường, giới thiệu, quảng bá sản phẩn; các dịch vụ đang thực hiện còn phù hợp không, nhu cầu các dịch vụ mới. Qua đó, Liên minh HTX sẽ xây dựng lộ trình và định hướng sản xuất kinh doanh phù hợp với từng HTX.

Qua trao đổi, Lãnh đạo UBND huyện Tháp Mười mong muốn Liên minh HTX trong quá trình hướng dẫn, h trợ các HTX cần tập huấn, triển khai phương án sản xuất đến từng xã viên để xã viên nắm và đồng lòng thực hiện. Sau 1 năm sẽ đánh giá hiệu quả và tiếp tục  thực hiện ở các HTX còn lại.

Được biết, hiện tại, Tháp Mười có 21 HTX, trong đó có 19 HTX nông nghiệp.

 Bt: Thúy Ly, Hình: Lê Tính ( TTVH-TT-TT)