Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Thực hiện thí điểm mô hình canh tác sen trong vùng quy hoạch

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Thực hiện thí điểm mô hình canh tác sen trong vùng quy hoạch

Trong quý II/2020, huyện Tháp Mười sẽ thực hiện thí điểm mô hình canh tác sen trong vùng quy hoạch đối với 1 hộ nông dân tại xã Tân Kiều với quy mô 1 ha.

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện là đơn vị chủ trì, phối hợp với UBND xã Tân Kiều khảo sát, chọn địa điểm thực hiện và tổ chức triển khai cho nông dân nắm rõ về mục đích, ý nghĩa của mô hình, cũng như tập huấn kỹ thuật canh tác, biện pháp quản lý sâu bệnh hại trên cây sen. Bên cạnh đó, nông dân sẽ được thăm điểm trình diễn 1 lần để theo dõi tình hình sinh trưởng của sen, sâu bệnh hại, kỹ thuật bón phân, xử lý thuốc bảo vệ thực vật; hướng dẫn nông dân thực hiện ghi chép sổ nhật ký và ghi nhận quy trình thực hiện mô hình. Ngoài ra, mô hình sẽ được tổ chức tổng kết để so sánh giữa mô hình thí điểm và đối chứng từ nông dân để đánh giá cụ thể hiệu quả từ mô hình.

Việc thí điểm mô hình nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế ngành hàng sen, tăng cường công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần thực hiện có hiệu quả Ðề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện. Đồng thời, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người trồng sen, đảm bảo sức khỏe cho người sản xuất, an toàn vệ sinh thực phẩm và góp phần bảo vệ môi trường./.

Biên tập: Hoàng Kha