Xuất bản thông tin

null Trao quà cho Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Chi tiết bài viết Tin tức

Trao quà cho Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Ngày 07/02/2021 Cộng tác viên Công tác Xã hội phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Mỹ Đông tổ chức cấp quà và tiền mặt hỗ trợ cho 05 Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo trên địa bàn xã.

Thực hiện theo Nghị định 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em, giúp cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng có cơ hội vui xuân đón tết như bao Trẻ em bình thường khác, suất hỗ trợ gồm quà và tiền mặt tổng cộng mỗi em được hỗ trợ 1.750.000 đồng, tổng số tiền là 8.750.000 đồng.

Buổi trao quà đã thể hiện sự quan tâm chăm sóc của chính quyền địa phương đối với Trẻ em, thực hiện tốt chính sách An sinh xã hội, thực hiện công bằng xã hội, tạo cho Trẻ em có được niềm vui trọn vẹn chào đón một mùa xuân tươi đẹp./.

Ngọc Nhu