Xuất bản thông tin

null Triển khai công tác tư pháp năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Triển khai công tác tư pháp năm 2021

Ngày 05/02/2021, Phòng Tư pháp huyện Tháp Mười tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2021. Tham dự hội nghị có Lãnh đạo, công chức Phòng Tư pháp huyện và Công chức Tư pháp – hộ tịch xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Hội nghị do ông Phạm Minh Tài, Trưởng phòng Tư pháp chủ trì.

Năm 2020, Phòng Tư pháp huyện Tháp Mười triển khai nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn chung của huyện. Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ kịp của Sở Tư pháp, Huyện ủy, UBND huyện, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn đã tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Minh Tài yêu cầu Công chức tư pháp huyện, xã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt tại Quyết định số 6137/QĐ-UBND ngày 31/12/2021. Tiếp tục có giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác Tư pháp. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành Tư pháp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tích cực tham gia các phong trào thi đua do Ngành phát động. 

Nhân dịp này, Phòng công bố Quyết định của Bộ Tư pháp về việc tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” đã có thành tích, công lao đống góp cho sự nghiệp  xây dựng, phát triển ngành Tư pháp Việt Nam. Qua đó đơn vị huyện Tháp Mười có 22 cá nhân được trao tặng kỷ niệm chương./.

Minh Thuận