Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Đoàn công tác của Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Mỹ Quí về công tác lãnh đạo triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Đoàn công tác của Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Mỹ Quí về công tác lãnh đạo triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Ngày 18/02/2021, Đoàn công tác của Huyện ủy Tháp Mười do ông Đinh Minh Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn, đến làm việc với Đảng ủy xã Mỹ Quí về công tác lãnh đạo triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Thực hiện chương trình hành động của Huyện ủy năm 2021, Đảng bộ xã triển khai công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng. Cụ thể hóa, giao nhiệm vụ cho các ngành thực hiện. Trong phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng NTM nâng cao, năng suất lúa ước đạt 6,5 tấn/ha; đã ký liên kết tiêu thụ được 2.100ha. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT tự nguyện là 11.797/13.645 người, đạt trên 86%. Phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và tạo dựng hình ảnh địa phương, chủ động phòng chống dịch bệnh Covid - 19.  Nhiệm vụ đột phá của địa phương năm 2021 là phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với NTM nâng cao và tiếp cận các tiêu chí đô thị loại V, nâng cao thu nhập cho người dân; Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, mô hình tổ nhân dân tự quản.

Đoàn công tác đề nghị xã bổ sung thêm một số tiêu chí về cơ sở hạ tầng, môi trường; thực hiện các chỉ tiêu về giáo dục; có giải pháp cụ thể đạt xã văn hóa NTM… Qua buổi làm việc, Phó Bí thư Huyện ủy Tháp Mười Đinh Minh Dũng đề nghị địa phương trong năm 2021 tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm: Chú trọng duy trì các tiêu chí xây dựng NTM; Nhân rộng mô hình ứng dụng công nghệ cao, xây dựng mã vùng, mã vạch, cơ cấu lại mùa vụ, phát triển vườn cây ăn trái; Tập trung cho công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; chú trọng đảm bảo trật tự xã hội; Lãnh đạo thực hiện thành công công tác bầu cử.

Bt: Như Ý, Hình: Lê Tính