Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Đoàn công tác của Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Mỹ Hoà về công tác lãnh đạo triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Đoàn công tác của Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Mỹ Hoà về công tác lãnh đạo triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Ngày 19/02/2021, Phó Bí thư Huyện ủy Tháp Mười Đinh Minh Dũng cùng Đoàn công tác của Huyện ủy đến làm việc với Đảng ủy xã Mỹ Hoà về công tác lãnh đạo triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động năm 2021 của Huyện uỷ, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã cụ thể hoá thành 04 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tập trung phát triển kinh tế theo hướng tái cơ cấu nông nghiệp; Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM; Đẩy mạnh phát triển giáo dục gắn với giải quyết việc làm; Nâng cao hiệu quả hoạt động của các chi bộ trực thuộc, phát huy hiệu quả các tổ nhân dân tự quản...Đoàn công tác đề nghị xã bổ sung và xây dựng, hoàn chỉnh các kế hoạch, tài liệu. Chú trọng thực hiện các kế hoạch về đảm bảo vệ sinh môi trường; CCHC…

Phó Bí thư Huyện ủy Tháp Mười Đinh Minh Dũng đánh giá trong năm 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Hoà đã chủ động thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, góp phần cùng huyện nhà duy trì và nâng chất các tiêu chí NTM. Bên cạnh đó, lãnh đạo Huyện uỷ đề nghị địa phương trong năm 2021 tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, sát với chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế tại địa phương, phát triển toàn diện trên các lĩnh vực./.

Bt: Như Ý, Hình: Lê Tính