Xuất bản thông tin

null Huyện ủy làm việc với xã Trường Xuân về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện ủy làm việc với xã Trường Xuân về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Chiều ngày 19/02/2021, Đoàn công tác Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười do Đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn đến làm việc với xã Trường Xuân về công tác lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Thực hiện chương trình hành động của Huyện ủy và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND huyện năm 2021. Đảng ủy xã Trường Xuân đã cụ thể hóa và ban hành các Chương trình, Kế hoạch phù hợp với nhiệm vụ của địa phương. Trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện Thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm là Phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng liên kết sản xuất bền vững gắn với nâng cao chất lượng gia tăng giá trị, phát triển mạnh kinh tế tập thể; Lãnh đạo xây dựng và thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao gắn với giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập người dân. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực xây dựng, trật tự đô thị theo thẩm quyền phân cấp, thúc đẩy phát triển thương mại- dịch vụ. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng hoạt động của các chi bộ trực thuộc, củng cố, nâng chất hoạt động của các Tổ nhân dân tự quản. Lãnh đạo tốt công tác tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười, Nguyễn Văn Vũ Minh đánh giá cao công tác cụ thể hóa Chương trình hành động của xã Trường Xuân trong các lĩnh vưc, đồng thời chỉ đạo xã Trường Xuân cần sáng tạo nhiều hơn trong lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao và phát triển đô thị. Quan tâm các giải pháp nâng cao hiệu quả mô hình kinh tế tập thể, giải quyết việc làm gắn với nâng cao thu nhập người dân. Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tăng cường công tác cải cách hành chính, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh./.

BT: Nguyễn Thu + Hình: Hoàng Kha