Xuất bản thông tin

null Huyện ủy làm việc với xã Tân Kiều về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện ủy làm việc với xã Tân Kiều về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Sáng ngày 23/02/2021, Đoàn công tác Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười do Đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn đến làm việc với xã Tân Kiều về công tác lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2021 Đảng ủy xã Tân Kiều đã cụ thể hóa Chương trình hành động của Huyện ủy Tháp Mười bằng 46 Kế hoạch trên các lĩnh vực. Trong đó, tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm là Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo chuẩn nâng cao, thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Tập trung nguồn lực và xã hội hóa cho mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác xây dựng Hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Lãnh đạo bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện nghiêm Kết luận số 96 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của chi đoàn, chi hội khóm ấp. 

Tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười, Nguyễn Văn Vũ Minh chỉ đạo xã Tân Kiều cần xây dựng Nghị quyết về chuyển đổi cây trồng, hình thành vùng nguyên liệu Sen tạo nét riêng của xã Tân Kiều. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp xây dựng nông thôn mới nâng cao. Chú trọng các tiêu chí Môi trường, An ninh trật tự. Quan tâm phát triển kinh tế tập thể, sản phẩm khởi nghiệp. Tập trung cho công tác giải quyết việc làm gắn với giảm nghèo bền vững và nâng cao thu nhập người dân, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tăng cường công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực. Đề nghị các thành viên Ban Chấp hành đảng bộ tập trung thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm cuối năm 2020, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh./.

 BT: Nguyễn Thu + Hình: Hoàng Kha