Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Đoàn công tác của Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Phú Điền về công tác lãnh đạo triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Đoàn công tác của Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Phú Điền về công tác lãnh đạo triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Đoàn công tác Huyện ủy Tháp Mười do bà Trần Thị Quý, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đến làm việc với Đảng ủy xã Phú Điền về công tác lãnh đạo triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động của Huyện ủy và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của UBND huyện năm 2021. Đảng ủy xã Phú Điền đã triển khai xây dựng Chương trình hành động của xã. Trong đó, xã đã đề ra nhiệm vụ đột phá là xây dựng tuyến đường kiểu mẫu Mỹ An – Phú Điền – Thanh Mỹ và các nhiệm vụ trọng tâm như nâng cao hoạt động Hợp tác xã; sản xuất tập trung, liên kết gắn với bảo vệ môi trường; duy trì, nâng chất xã Nông thôn mới (NTM), hướng đến xã NTM nâng cao; từng bước phát triển trung tâm xã theo hướng đô thị loại V.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trần Thị Quý đánh giá cao việc xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch có chỉ tiêu cụ thể, phân công trách nhiệm từng ngành và có giải pháp theo từng năm; nhất là việc xây dựng kế hoạch nâng chất các tổ nhân dân tự quản cộng đồng và chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái. Đồng thời đề nghị Đảng ủy xã quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên; công tác cải cách hành chính; thực hiện mô hình người nông dân chuyên nghiệp; vận động nâng cao ý thức người dân trong giữ gìn vệ sinh môi trường và thực hiện thành công cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp./.

Bt: Thúy Ly, Hình: Lê Tính