Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Đoàn công tác của Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Hưng Thạnh về công tác lãnh đạo triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Đoàn công tác của Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Hưng Thạnh về công tác lãnh đạo triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Đoàn công tác Huyện ủy Tháp Mười do bà Trần Thị Quý, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn tiếp tục đến làm việc với Đảng ủy xã Hưng Thạnh về công tác lãnh đạo triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Nhiệm vụ đột phá được Đảng ủy xã Hưng Thạnh đề ra trong năm 2021 là chuyển đổi những diện tích trồng lúa và vườn tạp kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái và xây dựng cụm dân cư an toàn,  xanh – sạch – đẹp và 3 nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện đề án Tái cơ cấu nông nghiệp; duy trì nâng chất các tiêu chí Nông thôn mới; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Các chỉ tiêu chủ yếu như nâng thu nhập bình quân đầu người lên 53,4 triệu đồng/người/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,5%/năm; tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt 85%; 90% Chi bộ trực thuộc “ hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong buổi làm việc, các thành viên trong đoàn đã đóng góp nhiều ý kiến để Đảng ủy xã bổ sung vào giải pháp để thực hiện hoàn thành Chương trình hành động. Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trần Thị Quý cũng lưu ý địa phương một số nhiệm vụ như phấn đấu thực hiện các tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao, có mô hình kiểu mẫu, xây dựng vùng nguyên liệu, đào tạo nghề, giải quyết việc làm khi thực hiện giản vụ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác quản lý Đảng viên./.

Bt: Thúy Ly, Hình: Lê Tính