Xuất bản thông tin

null Huyện ủy làm việc với Đảng ủy thị trấn Mỹ An về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện ủy làm việc với Đảng ủy thị trấn Mỹ An về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Sáng ngày 24/02/2021, Đoàn công tác Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười do Đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn đến làm việc với Đảng ủy thị trấn Mỹ An về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy và Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của UBND huyện năm 2021. Đảng ủy thị trấn Mỹ An đã cụ thể hóa bằng Chương trình hành động số 05 và đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm là Tập trung  phát triển đô thị, tăng cường quản lý, chỉnh trang đô thị và thực hiện nếp sống văn minh đô thị, đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, công nghiệp – xây dựng, tái cơ cấu nông nghiệp kết hợp với du lịch; Chăm lo phát triển các lĩnh vực văn hóa- xã hội, trọng tâm là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và củng cố các hoạt động của Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn; Tăng cường công tác xây dựng Hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tập trung quán triệt, học tập, cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Lãnh đạo công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười, Nguyễn Văn Vũ Minh chỉ đạo thị trấn Mỹ An cần bổ sung thêm một số chỉ tiêu, giải pháp cụ thể trong từng lĩnh vực.Tập trung công tác chỉnh trang đô thị, chỉnh trang chợ, xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp, phát triển nông nghiệp đô thị. Tạo ra sự thay đổi đột phá cho thị trấn phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân trên địa bàn, xử lý nghiêm các tình trạng lấn chiếm đất công, làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động công tác quân sự - quốc phòng địa phương. Quan tâm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng đô thị văn minh./.

BT: Nguyễn Thu + Hình: Hoàng Kha