Xuất bản thông tin

null Huyện ủy làm việc với xã Mỹ Đông về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện ủy làm việc với xã Mỹ Đông về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Chiều ngày 25/02/2021, Đoàn công tác Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười do Đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn đến làm việc với xã Mỹ Đông về công tác lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2021 Đảng ủy xã Mỹ Đông đã cụ thể hóa Chương trình hành động của Huyện ủy Tháp Mười bằng 31 Kế hoạch trên các lĩnh vực. Trong đó, tập trung thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm với 14 chỉ tiêu chủ yếu. Ở lĩnh vực xây dựng Đảng, tập trung xây dựng Hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; Về phát triển kinh tế- xã hội, tiếp tục phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao; Đẩy mạnh phát triển thương mại- dịch vụ, du lịch và tạo dựng hình ảnh địa phương; Nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, chính sách an sinh xã hội, thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, chăm sóc tốt sức khỏe Nhân dân. Ngoài ra, xã Mỹ Đông cũng xây dựng 03 nhiệm vụ đột phá để tập trung thực hiện năm 2021 đó là Củng cố, nâng chất Hợp tác xã hoạt động hiệu quả, mạnh về tổ chức gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm; Sản xuất lúa theo đơn đặt hàng đối với Công ty có uy tín, năng lực; Nâng cao chất lượng hoạt động Tổ nhân dân tự quản.

Tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười, Nguyễn Văn Vũ Minh chỉ đạo xã Mỹ Đông cần rà soát lại các chỉ tiêu cả nhiệm kỳ để có giải pháp triển khai thực hiện phù hợp và hiệu quả; xây dựng Nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Quan tâm nâng chất các tiêu chí môi trường, an ninh trật tự, phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã kiểu mẫu, xây dựng hình mẫu người nông dân chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, xã cần làm tốt công tác tuyển quân năm 2021, công tác tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tăng cường công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực, nâng cao chất hoạt động Tổ nhân dân tự quản, chú trọng các giải pháp phát triển đảng viên,tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Đảng, quyết tâm thực hiện đạt xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2021./.

BT: Nguyễn Thu + Hình: Hoàng Kha