Xuất bản thông tin

null Đoàn công tác BTV Huyện ủy Tháp Mười làm việc với Đảng ủy xã Thạnh Lợi

Chi tiết bài viết Tin tức

Đoàn công tác BTV Huyện ủy Tháp Mười làm việc với Đảng ủy xã Thạnh Lợi

Sáng ngày 26/02/2020, Đoàn công tác của BTV Huyện ủy Tháp Mười do đồng chí Đinh Minh Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với Đảng ủy xã Thanh Lợi về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Từ Chương trình hành động năm 2021 của Đảng bộ huyện Tháp Mười, Đảng ủy xã Thạnh Lợi đã ban hành 31 văn bản gồm Chương trình hành động và các Kế hoạch, trong đó đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Xây dựng Đảng; Thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM theo hướng nâng cao gắn với thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung vào các tiêu chí còn yếu như Giáo dục vào Đào tạo, Quốc phòng an ninh; Thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đặc biệt, có 2 nhiệm vụ đột phá là: Tập trung lãnh đạo sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, trong đó chú trọng cơ cấu lại sản xuất, đẩy mạnh liên kết sản xuất lúa giống và lúa hàng hóa chất lượng cao giữa HTX với các công ty, doanh nghiệp; Nâng cao chất lượng hợp tác xã theo hướng đa dịch vụ. Trên các lĩnh vực, có 13 chỉ tiêu cơ bản như: Thu nhập bình quân đầu người 55 triệu đồng, Giảm hộ nghèo đa chiều ít nhất là 0,5% (hiện còn 1,95%), Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt trên 90%; Phấn đấu có trên 90% các Chi bộ trực thuộc và 100% đoàn thể Hoàn thành tốt nhiệm vụ,... Qua báo cáo, các thành viên Đoàn công tác đã trao đổi với Đảng ủy xã Thạnh Lợi về các Chương trình, Kế hoạch, chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, từ đó rút ra những hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển khai, cũng như giải đáp những kiến nghị, tồn tại mà xã đang vướng mắc.

Đây là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cấp, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Đinh Minh Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị Đảng ủy xã Thạnh Lợi tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung đã đề ra, đồng thời bổ sung các nội dung còn thiếu sót mà Đoàn công tác đã nêu. Thời gian tới, xã tiếp tục duy trì và nâng chất các tiêu chí trong xây dựng NTM; tiến hành xây dựng mã vùng, mã vạch cho cây ăn trái; củng cố HTX, thêm dịch vụ, đồng thời cơ cấu lại mùa vụ và liên kết tiêu thụ trong sản xuất; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội./.

Biên tập: Hoàng Kha