Xuất bản thông tin

null Huyện ủy làm việc với Đảng bộ Khối Văn hóa - Xã hội huyện về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện ủy làm việc với Đảng bộ Khối Văn hóa - Xã hội huyện về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Sáng ngày 26/02/2021, Đoàn công tác Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười do Đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn đến làm việc với Đảng bộ Khối Văn hóa -Xã hội về công tác lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND huyện năm 2021. Đảng ủy Khối Văn hóa -Xã hội đã chủ động xây dựng các Chương trình, kế hoạch, xác định các nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực xây dựng Đảng; Văn hóa và Thông tin; Giáo dục và đào tạo; Lao động, việc làm và đảm bảo an sinh xã hội; Chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Trên cơ sở đó, từng đơn vị trong khối có Kế hoạch cụ thể phù hợp với từng đơn vị. Bên cạnh đó Đảng ủy Khối cũng xây dựng 02 nhiệm vụ đột phá tập trung thực trong năm 2021 là Nâng chất các tiêu chí huyện nông thôn mới theo hướng nâng cao, nhất là các tiêu chí do từng đơn vị phụ trách, chú trọng các giải pháp giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, Bảo hiểm y tế; Nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, tạo dựng hình ảnh địa phương gắn với phát triển du lịch đặc thù của huyện.

Tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười, Nguyễn Văn Vũ Minh đánh giá cao việc cụ thể hóa Chương trình hành động và xác định các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ đột phá của Đảng ủy Khối Văn hóa -Xã hội, đồng thời chỉ đạo Đảng ủy cần làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả lĩnh vực Văn hóa – Xã hội; đẩy mạnh việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Linh hoạt trong việc xây dựng chuyên đề. Quan tâm công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên, xây dựng gia đình văn hóa. Nâng cao chất lượng hoạt động các thiết chế văn hóa, quản lý tốt các điểm du lịch trên địa bàn. Đa dạng các hình thức thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng nông thôn mới của huyện. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục đạo đức cho học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm cho lao động, bảo vệ trẻ em, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh./.

BT: Nguyễn Thu + Hình: Lê Tính