Xuất bản thông tin

null Hội Nông dân huyện tổ chức Họp Ban Chấp hành đầu năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội Nông dân huyện tổ chức Họp Ban Chấp hành đầu năm 2021

Ngày 28 tháng 02 năm 2021, Hội Nông dân huyện Tháp Mười tổ chức Họp Ban Chấp hành sau Tết Nguyên đán nhằm đánh giá tình hình Nông dân trước, trong và sau Tết, đồng thời quán triệt cho Hội Nông dân các xã, thị trấn những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 như củng cố công tác tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi, tổ Hội nghề nghiệp, quan tâm phát triển Hội viên nông dân, nhân rộng những mô hình mới mang hiệu quả, chú ý tuyên truyền, thu gom rác thải nông nghiệp trong xây dựng Nông thôn mới, tập trung đào tạo nghề cho Hội viên nông dân.

Ngoài ra, còn bình xét nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp năm 2020, đáng phấn khởi nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh đạt 346 hộ, tăng 116 hộ so với năm 2019.

Cũng tại cuộc họp, Hội Nông dân huyện còn bầu bổ sung Ủy viên Ban chấp hành 06 đồng chí, Ủy viên Ban Thường vụ 03 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam huyện Tháp Mười, khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023./.