Xuất bản thông tin

null Hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền

Hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều ngày 03/3/2021, Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười tổ chức Hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình và kết quả lấy ý kiến của cư tri nơi công tác đối với từng người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, thẳng thắn, cử tri Cơ quan đã bày tỏ ý kiến và thể hiện sự đồng thuận cao việc giới thiệu Bà Trần Thị Quý, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy Khối Nhà nước; Ông Lê Văn Ngọt, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện ứng cử Đại biểu  Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Hội nghị 100% cử tri nơi công tác đã biểu quyết đồng ý giới thiệu Bà Trần Thị Quý và ông Lê Văn Ngọt ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026./.

Bt: Nguyễn Thu