Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Họp thường kỳ tháng 2

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Họp thường kỳ tháng 2

UBND huyện Tháp Mười họp thường kỳ bàn giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3.

Trong cuộc họp, các đại biểu đã báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong tháng 2 và bàn các giải pháp để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3. Theo kết quả điều tra hộ nghèo đầu năm, Tháp Mười còn 1,89% hộ nghèo, 3,67% hộ cn nghèo; huyện đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, đưa đi cách ly tập trung ở Trường Trung cấp nghề Thành phố Hồng Ngự 3 trường hợp; ngành giáo dục chuẩn bị tốt các điều kiện để học sinh trở lại lớp và các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong học sinh; diện tích tiêu thụ lúa trên 9.200ha; tỷ lệ người dân tham gia BHYT 89,97%.

Lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn vận động người dân tiếp tục thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao; vận động người dân thực hiện giản vụ; tiếp tục huy động học sinh ra lớp; tuyên truyền ý thức phòng chống bệnh trong người dân./.

Bt: Thúy Ly, Hình: Lê Tính (TTVH-TT-TT)