Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Chi cục Kiểm lâm làm việc UBND huyện về công tác phòng chống cháy rừng

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Chi cục Kiểm lâm làm việc UBND huyện về công tác phòng chống cháy rừng

Ngày 13/2/2020, Chi cục Kiểm lâm Đồng Tháp có buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện, ngành chuyên môn và các đơn vị quản lý rừng trong huyện Tháp Mười về công tác phòng chống cháy rừng.

Tháp Mười hiện có gần 3.000ha diện tích rừng tập trung ở 3 khu vực là Khu di tích Gò Tháp, Trại nông trường Động Cát và rừng Phòng hộ Môi sinh Bắc Tháp Mười. Dự báo cháy rừng ở các khu vực này cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Các đơn vị chủ rừng đã bơm nước dự trữ, tăng cường tuần tra, kiểm tra trang thiết bị.

Tuy nhiên, để đảm bảo công tác phòng cháy, Chi cục Kiểm lâm Tỉnh đề nghị huyện tiếp tục tăng cường công tác tuần tra; kiểm tra, bảo hành, bảo dưỡng các trang thiết bị; thành lập các đội phòng cháy ở các khu vực có rừng, xác định vùng trọng điểm, có nguy cơ cháy cao để trực sẵn sàng; tăng cường phòng chống cháy rừng trong người dân, nhất là người dân có diện tích tràm trong rừng phòng hộ Môi sinh Bắc Tháp Mười./.

Thúy Ly - Lê Tính