Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Lãnh đạo huyện làm việc với các xã tháo gỡ khó khăn trong vận động người dân tham gia BHYT

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Lãnh đạo huyện làm việc với các xã tháo gỡ khó khăn trong vận động người dân tham gia BHYT

Ngày 13/3/2020, Phó Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười Lê Văn Ngọt có buổi làm việc với các ngành liên quan, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, các đại lý thu bảo hiểm để tháo gỡ những khó khăn trong công tác vận động người dân tham gia BHYT.

Theo thống kê, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đầu năm 2020 của huyện Tháp Mười đạt 77,80%, giảm trên 9% so với năm 2019. Nguyên nhân, các hộ tham gia BHYT gia đình không tiếp tục tham gia, chỉ tham gia cá nhân; hộ cận nghèo không tiếp tục tham gia; việc cấp thẻ BHYT đôi lúc còn trễ do phải qua nhiều đơn vị; việc thông tuyến khi người dân đi khám chữa bệnh còn gặp khó khăn. 

Để vận động người dân tham gia BHYT đạt tiêu chí huyện Nông thôn mới, lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo các ngành và địa phương tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong người dân, đại lý thu bảo hiểm về các quy định của bảo hiểm, sự cần thiết khi tham gia BHYT; nắm sát địa bàn, theo dõi chặt chẽ đối tượng để vận động, nhất là đối tượng đáo hạn; quản lý chặt chẽ dữ liệu để hạn chế sai sót gây phiền hà cho người dân./.

Thúy Ly – Lê Tính