Xuất bản thông tin

null Huyện ủy Tháp Mười tổ chức Hội nghị giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021- 2026

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện ủy Tháp Mười tổ chức Hội nghị giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021- 2026

Sáng ngày 08/3/2021 Huyện ủy Tháp Mười tổ chức Hội nghị giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tại hội nghị, Huyện ủy Tháp Mười đã thông qua các văn bản về giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo cơ cấu, số lượng, thành phần, Huyện ủy Tháp Mười có 1 đại biểu được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 là đại biểu trẻ dưới 40 tuổi.

Huyện ủy Tháp Mười đã giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 và tổ chức lấy ý kiến của cư tri nơi công tác. Với tinh thần dân chủ, khách quan, cử tri Cơ quan Huyện ủy đã bày tỏ ý kiến và thể hiện sự đồng thuận cao việc giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Hội nghị 100% cử tri nơi công tác đã biểu quyết đồng ý giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Bt: Nguyễn Thu