Xuất bản thông tin

null Lãnh đạo UBND huyện Tháp Mười tiếp Đoàn công tác huyện Châu Thành

Chi tiết bài viết Tin tức

Lãnh đạo UBND huyện Tháp Mười tiếp Đoàn công tác huyện Châu Thành

Đoàn công tác huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp đến huyện Tháp Mười học tập kinh nghiệm xây dựng Nông thôn mới huyện Tháp Mười. Phó Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười - Lê Văn Ngọt đã tiếp và làm việc với Đoàn.

Đoàn công tác của huyện Châu Thành đã đi tham quan thực tế các mô hình canh tác lúa lý tưởng; Điểm du lịch sinh thái Hòa Đồng tại xã Mỹ Đông; trao đổi kinh nghiệm với các ngành chuyên môn và lãnh đạo UBND huyện Tháp Mười về kinh nghiệm huy động nguồn lực, giải pháp thực hiện các tiêu chí cụ thể trong xây dựng huyện Nông thôn mới, việc lập hồ sơ hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới. Qua đó áp dụng vào thực tế, triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới tại địa phương mình, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn./.

BT: NGUYỄN THU + HÌNH: LÊ TÍNH