Xuất bản thông tin

null Hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 08/3/2021, Huyện ủy Tháp Mười tổ chức Hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình và kết quả lấy ý kiến của cư tri nơi công tác đối với từng người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười và đồng chí Đinh Minh Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội động nhân dân huyện.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, cử tri Cơ quan đã bày tỏ ý kiến và thể hiện sự đồng thuận cao việc giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười và đồng chí Đinh Minh Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội động nhân dân huyện ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Hội nghị 100% cử tri nơi công tác đã biểu quyết đồng ý giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh và đồng chí Đinh Minh Dũng ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Bt: Nguyễn Thu