Xuất bản thông tin

null Huyện ủy làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện ủy làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Sáng ngày 16/03/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười có buổi làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Thực hiện Chương trình hành động năm 2021 của Huyện ủy Tháp Mười, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã cụ thể hóa bằng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bầu cử Quốc hội  và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội đại biểu phụ nữ và Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.Thực hiện tốt Kết luận số 96 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá X về nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của chi đoàn, chi hội khóm, ấp và Kế hoạch số 125 của Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên Nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, huyện. Tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh và đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười, Nguyễn Văn Vũ Minh chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tiếp tục quan tâm duy trì và nhân rộng các mô hình, phong trào thi đua đạt hiệu quả. Xác định các nhiệm vụ trọng tâm phải gắn với nâng cao đời sống của đoàn viên, hội viên, xây dựng lộ trình cụ thể thực hiện các phong trào thi đua. Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn, chi hội ở cơ sở. Đổi mới phương thức tập hợp đoàn viên, hội viên vào tổ chức, quan tâm công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng. Làm tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho đoàn viên, hội viên, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân phòng chống dịch bệnh, phát huy tính nêu gương của cử tri trong việc tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Làm tốt công tác phản biện xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

BT: Nguyễn Thu +Hình: Vũ Chiến