Xuất bản thông tin

null Tổng kết thực hiện Đề án 1237 và 150 giai đoạn 2013-2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổng kết thực hiện Đề án 1237 và 150 giai đoạn 2013-2020

Sáng ngày 16/3/2021, Ban Chỉ đạo Khối Quốc phòng- an ninh huyện Tháp Mười tổ chức Tổng kết thực hiện Đề án 1237 về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án 150 xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn huyện, giai đoạn 2013-2020.

Trong những năm qua, Ban Chỉ đạo Khối Quốc phòng- an ninh huyện Tháp Mười đã lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng chính sách xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước và công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn huyện, đồng thời triển khai công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên phạm vi toàn huyện; tổ chức lực lượng và đảm bảo cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập. Thông báo rộng rãi cho thân nhân liệt sĩ về nơi hy sinh, nơi chôn cất liệt sĩ. Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ động thu thập, kết nối, xử lý thông tin, giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh, việc cất bốc, quy tập và cải táng hài cốt liệt sĩ được thực hiện chặt chẽ, công khai, trang trọng, phù hợp với phong tục tập quán của địa phương. Từ năm 2013 đến năm 2020 huyện Tháp Mười đã tìm kiếm, quy tập, tổ chức cải táng được 20 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện.

BT: Nguyễn Thu + Hình: Lê Tính