Xuất bản thông tin

null Tháp Mười - Họp Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười - Họp Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Chiều ngày 19/3/2021, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện họp triển khai Kế hoạch xây dựng huyện Tháp Mười đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đến năm 2025.

Theo kế hoạch huyện Tháp Mười đề ra mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025 gắn với hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, chuyển đổi cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý. Môi trường sống văn minh, sạch đẹp thân thiện; an ninh trật tự và an toàn xã hội được đảm bảo đáp ứng nhu cầu về phát triển sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân. Để đạt được mục tiêu này huyện đã xây dựng lộ trình cụ thể cho các xã phấn đấu thực hiện đạt xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu theo kế hoạch đề ra.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương và thành viên Ban Chỉ đạo huyện đã báo cáo những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao và  thảo luận các giải pháp thực hiện hoàn thành các tiêu chí xã, huyện NTM nâng cao. Tập trung vào 05 nhóm nội dung trọng tâm về lĩnh vực: Hạ tầng kinh tế- xã hội; Phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống Nhân dân; Giáo dục- Y tế - Văn hóa; Cảnh quan môi trường; An ninh trật tự - Hành chính công.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười - Nguyễn Văn Vũ Minh, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới -Tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện đề nghị Văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện tham mưu cho Ban chỉ đạo về các giải pháp thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao. Quan tâm cải thiện các chỉ số Cải cách hành chính. Tiêu chí nào dễ làm trước, khó làm sau. Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò của mình trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao. Về xây dựng các mô hình kiểu mẫu, giao Văn phòng điều phối xây dựng tiêu chí đánh giá cụ thể triển khai cho các xã đăng ký thực hiện và kiến nghị về tỉnh những tiêu chí chưa phù hợp. Tập trung nguồn lực thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu đến cuối năm 2021 huyện có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là Mỹ Đông và Thanh Mỹ, các xã còn lại tiếp tục thực hiện các tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch đề ra./.

BT: NGUYỄN THU-  Hình: LÊ TÍNH