Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Giám sát đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Giám sát đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19

Ngày 26/3/2021, Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Tháp Mười kiểm tra việc triển khai thực hiện các Quyết định phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 ở một số điểm trên địa bàn thị trấn Mỹ An.

Đoàn đã kiểm tra việc thực hiện các quyết định phòng chống dịch ở trường học, cơ sở kinh doanh, Công ty TNHH Tỷ Thạc, UBND thị trấn Mỹ An.

Tại Công ty TNHH Tỷ Thạc, đoàn đã kiểm tra số lượng người lao động làm việc tập trung, điều kiện vệ sinh cá nhân, sử dụng khẩu trang nơi làm việc, các phương tiện phòng chống dịch, phương án ứng phó, việc bố trí dung dịch sát khuẩn và thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tại đơn vị. Hiện tại, công ty TNHH Tỷ Thạc có trên 4.000 lao động và có nhiều chuyên gia nước ngoài.

Qua kiểm tra, giám sát, đoàn đánh giá chỉ số nguy cơ lây nhiễm dịch Covid ở Công ty thấp, chuẩn bị tốt công tác phòng chống dịch. Đoàn cũng nhắc nhở đơn vị, tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, bố trí các điểm rửa tay và dung dịch sát khuẩn hợp lý, thường xuyên nhắc nhở công nhân đảm bảo việc đeo khẩu trang, kịp thời báo cáo ngành chức năng khi có người nước ngoài đến Công ty.

Bt: Thúy Ly