Xuất bản thông tin

null Xã Thanh Mỹ tăng cường các giải pháp thực hiện Nghị quyết Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Xã Thanh Mỹ tăng cường các giải pháp thực hiện Nghị quyết Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ xã Thanh Mỹ đã chủ động xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ cấp trên và cấp mình trên các lĩnh vực gắn với nhiệm vụ triển kinh tế - xã hội, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn và phấn đấu xây dựng đã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao trong năm 2021.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm và đạt được các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đảng bộ huyện, xã đề ra trong nhiệm kỳ này, Đảng ủy xã Thanh Mỹ đã nghiêm túc triển khai, quán triệt Nghị quyết Đảng bộ huyện và xã cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong , đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp bằng Chương trình hành động, giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương mình để tổ chức thực hiện cho hiệu quả, làm sao để kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong xã được nâng lên. Nói về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp phù hợp với đặc điểm tình tình của địa phương, Đồng chí Lương Văn Út, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Mỹ cho biết:

“Xã tập trung 03 nhiệm vụ, thứ nhất là xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong nhiệm kỳ 2020-2025, thứ hai là về sản xuất nông nghiệp xã tập trung chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi từ cây lúa sang trồng cây ăn trái để nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, thứ ba là Đảng bộ tập trung xây dựng củng cố các chi bộ trực thuộc để công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”

Trên cơ sở tiếp thu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên và các nhiệm vụ trọng tâm của xã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, các Chi bộ trực thuộc và các tổ chức chính trị - xã hội trong xã đã xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tế để vận động đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội đề ra. Trong đó, tập trung vận động Nhân dân thực hiện các tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu việc làm, giảm nghèo bền vững. Về phát triển nông nghiệp, chú trọng các giải pháp chuyển đổi cây trồng, phát triển vườn cây ăn trái, vận động nông dân ứng dụng khoa học vào sản xuất đặc biệt là thực hiện tốt các quy trình sản xuất an toàn để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường và tăng thu nhập cho gia đình. Ông Nguyễn Văn Thái, Bí thư Chi bộ - Trưởng Ấp Lợi Hòa xã Thanh Mỹ cho biết:

“Khi đã tiếp thu được Nghị quyết của Đảng bộ, về góc độ Ấp là họp mở rộng ra các đoàn thể để triển khai thực hiện phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, an ninh trật tự. Đi sâu vào phát triển kinh tế thì hiện nay Ấp đang áp dụng cải tạo, chuyển đổi cây trồng theo đề án tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh. Hộ dân thấy thu nhập của vườn cây ăn trái cao hơn lúa đa số người ta đồng thuận. Trong Ấp hiện nay diện tích vườn cây ăn trái là 2/3 tổng diện tích của Ấp. Ở đây dân áp dụng mô hình hữu cơ, dùng phân hữu cơ giảm chất hóa học, cái hiệu quả, năng xuất nó bền, giảm chi phí và tăng lợi nhuận”

Qua công tác triển khai, quán triệt Nghị quyết Đảng bộ các cấp, người dân cũng đã hiểu được ý nghĩa của Nghị quyết đề ra, từ đó nêu cao vai trò nhiệm vụ của mình trong việc thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết, tích cực tham gia đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, tăng gia sản xuất phát triển kinh tế gia đình, xây dựng nông thôn mới. Ông Võ Hoàng Trạng ấp Lợi An xã Thanh Mỹ cho biết:

“Những chủ trương của Nhà nước đưa ra, dân rất đồng tình và ủng hộ cũng như giờ làm lúa áp dụng khoa học kỹ thuật cũng như sạ hàng, tiết kiệm giống. Trong này cũng có làm vườn trồng sầu riêng, mít, ổi, chanh, giờ Nhân dân ở xã Thanh Mỹ này cải tạo vườn tạp qua vườn chuyên canh lợi nhuận cũng rất cao”

Với những giải pháp cụ thể và sự quyết tâm cao của Đảng ủy xã, sự đồng tình hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, xã Thanh Mỹ phấn đấu đưa kinh tế -xã hội của xã ngày càng phát triển, nâng cao đời sống nhân dân, quyết tâm xây dựng xã Thanh Mỹ đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2021./.

BT: Nguyễn Thu