Xuất bản thông tin

null Huyện ủy làm việc với Mặt trận Tổ quốc về triển khai thực hiện Chương trình hành động của cấp trên và của Huyện ủy năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện ủy làm việc với Mặt trận Tổ quốc về triển khai thực hiện Chương trình hành động của cấp trên và của Huyện ủy năm 2021

Sáng ngày 31/3/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười có buổi làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về triển khai thực hiện Chương trình hành động của cấp trên và của Huyện ủy năm 2021.

Năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã cụ thể hóa Chương trình hành động của cấp trên tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như thực hiện tốt công tác tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; phấn đấu vận động xây dựng 07 cây cầu bê tông; 150 căn nhà Đại đoàn kết trong năm 2021.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Huyện ủy Tháp Mười – Đinh Minh Dũng đánh giá cao công tác thực hiện phối hợp liên tịch với các ngành, tổ chức thành viên, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham gia bầu cử, xây dựng NTM, đồng thời chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phối hợp liên tịch, xây dựng kế hoạch cụ thể về thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy năm 2021, bổ sung các kế hoạch liên tịch mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã ký với các ngành gửi về Văn phòng Huyện ủy tổng hợp, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo thực hiện, tổ chức sơ kết đánh giá thực hiện kế hoạch liên tịch giữa Ủy ban MTTQ và các ngành trong tháng 7/2021./.

BT: Nguyễn Thu +Hình: Lê Tính