Xuất bản thông tin

null Thường trực Huyện ủy Tháp Mười làm việc với Hội Nông dân huyện về lãnh đạo triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Thường trực Huyện ủy Tháp Mười làm việc với Hội Nông dân huyện về lãnh đạo triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Tập trung vận động duy trì và nâng chất các tiêu chí NTM, đặc biệt về môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Phó Bí thư Huyện ủy Tháp Mười Đinh Minh Dũng đề nghị Hội Nông dân huyện thực hiện trong buổi làm việc của Thường trực Huyện ủy với Hội Nông dân huyện về thực hiện nhiệm vụ năm 2021 vào ngày 01/4/2021.

Căn cứ Chương trình hành động của Huyện ủy năm 2021, Hội Nông dân huyện triển khai thực hiện với các nhiệm vụ trọng tâm nhằm nhân rộng những mô hình kinh tế hiệu quả; củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình thu gom rác thải thuốc BVTV; Quản lý chặt chẽ các dự án từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân; Phối hợp thực hiện mô hình “Người nông dân chuyên nghiệp” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phát động, tiếp tục vận động thành lập Hội quán nông dân... Tại buổi làm việc, các ban, ngành huyện trao đổi một số vấn đề về những kế hoạch liên tịch với Hội Nông dân, đồng thời đề xuất những phương án cụ thể để Hội điều chỉnh và thực hiện có hiệu quả.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Huyện ủy Tháp Mười Đinh Minh Dũng đánh giá Hội Nông dân huyện đã thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, là nòng cốt trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi. Phó Bí thư Huyện uỷ đề nghị Hội Nông dân huyện tập trung nâng cao chất lượng hoạt động các hội ở cơ sở; cơ cấu lại mùa vụ, xây dựng mã vùng, mã vạch; liên kết sản xuất và xây dựng vùng nguyên liệu cho công ty, doanh nghiệp; phát động phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi trong nông dân; phát huy tốt vai trò trong công tác dân vận.

Bt: Như Ý, Hình: Lê Tính