Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Đoàn Công tác Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tỉnh khảo sát thu nhập dữ liệu chương trình OCOP

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Đoàn Công tác Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tỉnh khảo sát thu nhập dữ liệu chương trình OCOP

Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp đến khảo sát thu thập dữ liệu phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp gắn với Chương trình Mỗi xã phường một sản phẩm (OCOP).

Qua 02 năm thực hiện Chương trình OCOP, Tháp Mười có 11 sản phẩm của 05 chủ thể đạt hạng từ 03 đến 04 sao. Năm 2021, có 02 sản phẩm của 01 chủ thể là rượu hồng sen tửu đặc biệt, trà tim sen sẽ nâng sao; nâng chất và phát triển 08 sản phẩm tiềm năng, sản phẩm mới, riêng giai đoạn 2021-2025, huyện phấn đấu có 40 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP.

Qua khảo sát, Đoàn Công tác đề nghị đối với các sản phẩm nâng sao, cần hoàn thiện, bổ sung các hạn chế của năm 2020, các sản phẩm mới phấn đấu nâng cấp trong năm 2021, các ngành huyện cần hướng dẫn các thủ tục để chủ thể hoàn thành thủ tục, đồng thời, yêu cầu các Chủ thể của sản phẩm OCOP cần thực hiện đúng các quy định về an toàn thực phẩm, có kế hoạch bảo vệ môi trường tại cở sở, đảm bảo về môi trường, xử lý chất thải theo quy định, xây dựng câu chuyện cho sản phẩm, mẫu mã đa dạng để thu hút người tiêu dùng.

Bt: Thúy Ly, Hình: Lê Tính (TTVH-TT-TT)