Xuất bản thông tin

null Tháp Mười tăng cường lãnh đạo công tác bầu cử ở cơ sở

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười tăng cường lãnh đạo công tác bầu cử ở cơ sở

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng dân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân. Trong thời gian qua, Huyện ủy Tháp Mười và Đảng ủy các xã, thị trấn trong huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

Ngay khi có chỉ đạo của cấp trên về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện Tháp Mười đã triển khai công tác chuẩn bị bầu cử tại địa phương như thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử, Uỷ ban bầu cử cấp huyện và xã, đồng thời, phân công cho các thành viên phụ trách địa bàn để trực tiếp nắm bắt những khó khăn, bất cập, kịp thời thông tin đến Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử để giải quyết kịp thời. Đến nay, công tác chuẩn bị cho bầu cử ở các địa phương trên địa bàn huyện xã đã thực hiện đúng theo tiến độ, quy trình. Ủy ban bầu cử huyện cũng đã tăng cường công tác kiểm tra bầu cử để kịp thời chấn chỉnh những sai sót, giúp các địa phương thực hiện công tác bầu cử đảm bảo đúng quy định. Bí thư Huyện ủy Tháp Mười- Nguyễn Văn Vũ Minh cho biết:

 “Trong thời gian qua công tác chỉ đạo bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện đảm bảo được tiến độ, lộ trình và nội dung công việc theo đúng yêu cầu, quy định của pháp luật. Đến thời điểm hiện nay, qua đánh giá đi cơ sở khá nhiều nơi, các địa phương trong tâm thế chủ động tiến hành rà soát, niêm yết danh sách cử tri. Tuy nhiên cũng còn một số vấn đề đối với cử tri đi làm ăn xa cần có thêm thời gian để xác minh những thông tin cụ thể để chúng ta có bổ sung niêm yết danh sách cử tri, phục vụ cho bà con tốt nhất trong công tác bầu cử”

 Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền huyện Tháp Mười cũng tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng để làm tốt công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong quá trình triển khai các bước bầu cử. Đến nay các địa phương trong huyện đã hoàn thành hiệp thương lần thứ nhất, thống nhất số lượng người được giới thiệu ứng cử HĐND cấp huyện và xã. Hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người ứng cử, tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, lập xong danh sách cử tri và tiến hành niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND xã, thị trấn, Ấp, Khóm và khu vực đông dân cư. Nói về công tác chỉ đạo  bầu cử tại địa phương mình, ông Nguyễn Văn Cật, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Hưng Thạnh cho biết:

“Khi họp ở huyện tiếp thu về công tác bầu cử thì về xã họp triển khai liền, thành lập ban bầu cử, triển khai xây dựng kế hoạch để triên khai công tác bầu cử theo đúng Luật Bầu cử, đến thời điểm hiện nay đã hiệp thương lần 1, lần 2, niêm yết danh sách cử tri đã xong. Thông báo tuyên truyền cho Nhân dân trong xã biết được đã niêm yết cử tri nơi đâu đến đó rà soát danh sách lại để mình điều chỉnh danh sách cho đúng. Thời gian tới chuẩn bị hiệp thương lần 3 và chuẩn bị các bước tiếp theo đúng theo quy định”

 Công tác tuyên truyền bầu cử cũng được Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử các địa phương đặc biệt quan tâm, thông qua nhiều hình thức như lồng ghép trong các buổi họp chi bộ, chi đoàn, chi hội, tổ Nhân dân tự quản, hệ thống loa phát thanh và tuyên truyền trực quan... Qua đó, giúp Nhân dân, cử tri nắm vững những nội dung chủ yếu của Luật Bầu cử, nhất là những nội dung về quyền, nghĩa vụ của công dân trong bầu cử,  nắm vững tiêu chuẩn đại biểu HĐND để lựa chọn, bầu những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng làm đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, quan tâm công tác chăm lo đời sống của Nhân dân. Ông Trần Văn Bình, cử tri Ấp 3 xã Mỹ Hòa cho biết:

“Mình là cử tri, chính quyền có mời mình đi tham dự đầy đủ các cuộc họp hội nghị lấy ý kiến cử tri giới thiệu người ra ứng cử đại biểu, vận động gia đình có trách nhiệm tham gia công tác bầu cử. Ngày 23/5 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp thì bản thân và gia đình tranh thủ thời gian đi đến điểm bầu cử để bỏ phiếu đúng thời gian quy định, bầu đúng, bầu đủ, chọn lựa những người có đủ đức, đủ tài để phục vụ Nhân dân”

Với sự chủ động, chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, trách nhiệm, các xã, thị trấn trong huyện Tháp Mười đã thực hiện các bước chuẩn bị bầu cử đúng quy trình, đúng tiến độ. Hiện các địa phương đang chuẩn bị hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để chốt danh sách người ứng cử theo quy định.  Để công tác bầu cử trên địa bàn huyện diễn ra nghiêm túc, dân chủ, kịp thời, đúng pháp luật. Lãnh đạo Huyện ủy Tháp Mười chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt các nhiệm vụ ở các giai đoạn tiếp theo. Chú trọng việc tuyên truyền sâu rộng đến người dân về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử cũng như quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia bầu cử. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự phục vụ tốt cho ngày bầu cử 23/5 sắp tới. Bí thư Huyện ủy Tháp mười- Nguyễn Văn Vũ Minh phát biểu chỉ đạo 

“Trong phương hướng thời gian còn lại, Ban chỉ đạo bầu cử huyện và UBBC huyện sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo các đơn vị thực hiện các công việc còn lại cho đến ngày 23/5 là ngày bầu cử. Cụ thể trước mắt sẽ tiếp tục cho việc hoàn thiện niêm yết danh sách cử tri cho độ chính xác cao, thứ 2 là tập trung lãnh đạo hội nghị hiệp thương lần 3 để có được danh sách chính thực của những người được giới thiệu ứng cử, chuẩn bị tiếp tục cho đợt tiếp xúc cử tri đối với những người được giới thiệu ứng cử sắp tới. Các điều kiện cơ sở vật chất, tuyên truyền, công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng sẽ được triển khai song hành để làm sao phục vụ cho đợt bầu cử trên địa bàn huyện đảm bảo đúng luật, thực sự là ngày hội của Nhân dân, mang tính hiệu quả”

Bt: Nguyễn Thu