Xuất bản thông tin

null Tuổi trẻ Tháp Mười: tích cực tuyên truyền cho cử tri trẻ khi tham gia đi bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Chi tiết bài viết Linh vuc Bau cu

Tuổi trẻ Tháp Mười: tích cực tuyên truyền cho cử tri trẻ khi tham gia đi bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Nhằm tuyên truyền, vận động cử tri trẻ tham gia bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào ngày 23/5/2021, Ban Thường vụ Huyện đoàn xây dựng Infographic tuyên truyền 17 điều cần biết khi cử tri trẻ tham gia khi đi bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng thời, tuyên truyền, chỉ đạo các cơ sở Đoàn đẩy mạnh công tác truyền thông trên mạng xã hội để nhằm giúp cử tri trẻ tham gia khi đi bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 hiểu đúng, đủ và chính xác về quyền và lợi ích của việc tham gia bầu cử.

Qua đó, Tuổi trẻ huyện Tháp Mười cũng góp phần tạo niềm tin với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, góp phần trực tiếp trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân vì Nhân dân/.

KL - HĐ THÁP MƯỜI