Xuất bản thông tin

null Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021

Chiều ngày 09/4/2021, tại huyện Tháp Mười, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021. Đồng chí Cao Thanh Xuân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì.

Trong quý I/2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Tổ chức các cấp trực thuộc Tỉnh ủy đã làm tốt công tác tham mưu triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Nổi bật là tham mưu chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng các Nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương. Kịp thời kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo Nhà nước chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Thực hiện tốt công tác triển khai Nghị quyết Đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Công tác Tổ chức xây dựng Đảng được thực hiện thường xuyên, kịp thời, hiệu quả và chất lượng, nhiều mô hình mới, cách làm hay tiếp tục được nghiên cứu, triển khai, công tác phối hợp nghiệp vụ đi vào nề nếp, tinh thần đoàn kết, thống nhất được phát huy.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Cao Thanh Xuân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị Ban Tổ chức ở các địa phương tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác Tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Khẩn trương rà soát quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, có kế hoạch đào tạo phù hợp, đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện khi được bổ nhiệm, quan tâm công tác tạo nguồn phát triển đảng./.

Bt: Nguyễn Thu- Hình: Lê Tính