Xuất bản thông tin

null Tháp Mười sơ kết công tác kiểm tra, giám sát quý I năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười sơ kết công tác kiểm tra, giám sát quý I năm 2021

Chiều ngày 12/4/2021, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tháp Mười tổ chức kết công tác kiểm tra, giám sát quý 1 năm 2021. Phó Bí thư Huyện ủy Tháp Mười - Đinh Minh Dũng đã đến dự.

Trong quý 1 năm 2021, các cấp uỷ và Uỷ ban Kiểm tra các cấp trong huyện đã chủ động xây dựng và ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021, lựa chọn nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm của các chi bộ trực thuộc cấp uỷ cơ sở được thực hiện đúng quy trình, thủ tục, quy định. Công tác giám sát thường xuyên được thực hiện cơ bản đạt mục đích, yêu cầu, qua đó góp phần phòng ngừa, hạn chế thấp nhất khuyết điểm, vi phạm của các tổ chức đảng và đảng viên, phục vụ tốt cho yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Qua kiểm tra, giám sát, trong quý 1 các chi bộ trực thuộc cấp uỷ cơ sở đã thi hành kỷ luật 03 đảng viên vi phạm các quy định điều lệ Đảng. Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Quyết định gia hạn thời hạn đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 02 đảng viên.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Huyện ủy Tháp Mười - Đinh Minh Dũng chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra các cấp trong huyện làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt Chương trình kiểm tra, giám sát trong quý 2, bảo đảm tiến độ, kế hoạch. Tăng cường công tác giám sát thường xuyên và kịp thời nắm, bắt thông tin, dự luận, xác định nội dung, đối tượng tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để chủ động phòng ngừa khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên. Tập trung giải quyết kịp thời, đúng quy trình các đơn, thư tố cáo, nhất là những đơn tố cáo có liên quan đến nhân sự bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Giao Ủy ban Kiểm tra tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho các đảng ủy. Xử lý các trường hợp vi phạm phải bảo đảm nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền nhằm giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Bt: Nguyễn Thu - Hình: Lê Tính