Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Xã Mỹ Đông đạt 18/19 tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Xã Mỹ Đông đạt 18/19 tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao

Tháp Mười có 02/14 xã được tỉnh Đồng chọn phấn đấu cơ bản đạt xã nông thôn mới nâng cao năm 2020, hướng đến xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu là Mỹ Đông và Thanh Mỹ.

Mỹ Đông là 1 trong 3 xã được chọn thực hiện thí điểm hoàn thành xã NTM nâng cao trong năm 2020, đến nay, xã đã đạt 18/19 tiêu chí, tiêu chí chưa đạt là Thu nhập, theo thống kê, thu nhập bình quân của xã cuối năm 2019 đạt 51 triệu đồng/người/năm, chỉ tiêu yêu cầu là bằng hoặc lớn hơn 54,6 triệu đồng. Về mô hình mẫu, Mỹ Đông thực hiện nhóm kiểu mẫu về “Môi trường” để định hướng xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Hiện tại, xã đang quyết liệt tuyên truyền trong người dân và triển khái nhiều giải pháp để thực đạt tiêu chí thu nhập và hoàn thành nhóm kiểu mẫu về môi trường.

Riêng xã Thanh Mỹ, đến nay đạt 14/19 tiêu chí, 5 tiêu chí còn lại là thu nhập, hộ nghèo, sản xuất và tổ chức lại sản xuất, y tế và cảnh quan môi trường./.

Thúy Ly