Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021

UBND huyện Tháp Mười vừa tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021.

Năm 2020, Tháp Mười nghiêm túc triển khai phong trào thi đua với nhiều đổi mới, sáng tạo, góp phần tạo động lực trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, củng c tổ chức của hệ thống chính trị vững mạnh. Qua phong trào thi đua giúp tăng thu nhập bình quân đầu người từ trên 47 triệu đồng lên 55 triệu đồng/người/năm; giảm hộ nghèo từ 2,45% xuống còn 1,87%; tổng giá trị sản xuất, bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt trên 12 ngàn 800 tỷ đồng; 95,07% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa

Năm 2021, Tháp Mười có 6 cụm khối, thi đua, đại diện các cụm, khối thi đua đã ký giao ước thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ như thực hiện có hiệu quả đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo đặc điểm của từng vùng, ngành, lĩnh vực thích hợp; nâng cao tiêu chí nông thôn mới nâng cao đồng bộ với phát triển kinh tế.

Phát biểu trong hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Trần Thị Quý yêu cầu các cụm, khối thi đua nên xây dựng những mô hình thi đua cụ thể, khắc phục những hạn chế, gắn với nhiệm vụ của ngành, địa phương; trong công tác bình xét cần rõ ràng, đúng quy định, khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng thành tích, đúng thời điểm để kích thích phong trào thi đua./.

Bt: Thúy Ly