Xuất bản thông tin

null Huyện ủy làm việc với Hội Cựu chiến binh huyện về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện ủy làm việc với Hội Cựu chiến binh huyện về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Chiều ngày 15/4/2021, Thường trực Huyện ủy Tháp Mười có buổi làm việc với Hội Cựu chiến binh huyện về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Thực hiện Chương trình hành động năm 2021 của Huyện ủy Tháp Mười, Hội Cựu chiến binh huyện đã cụ thể hóa bằng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như Xây dựng Hội Cựu chiến binh vững mạnh; vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu nông nghiệp, người nông dân chuyên nghiệp, Hội quán và Hợp tác xã nông nghiệp; Tiếp tục nâng cao chất lượng các tuyến đường Cựu chiến binh và nhân dân tự quản; vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở, mua bảo hiểm y tế cho hội viên Cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn; Tổng kết 05 năm phong trào “ Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016-2021.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Huyện ủy Tháp Mười – Đinh Minh Dũng biểu dương sự chủ động của Hội cựu chiến binh trong triển khai thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy, đồng thời chỉ đạo Hội Cựu chiến binh huyện tiếp tục thực hiện Kế hoạch, chỉ tiêu đã đề ra trong thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy; tham gia xây dựng Nông thôn mới nâng cao, vận động con em Cựu chiến binh đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài để tăng thu nhập. Tích cực tham gia các phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu, làm kinh tế giỏi, tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện tốt các Kế hoạch phối hợp liên tịch với các ngành trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

 BT: Nguyễn Thu