Xuất bản thông tin

null Huyện ủy làm việc với Huyện Đoàn về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện ủy làm việc với Huyện Đoàn về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Ngày 15/4/2021, Thường trực Huyện ủy Tháp Mười có buổi làm việc với Huyện đoàn Tháp Mười về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2021, Ban Thường vụ Huyện đoàn xây dựng Chương trình công tác năm theo hệ thống của ngành, đồng thời xây dựng các Kế hoạch cụ thể hóa Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như thực hiện các công trình thanh niên về thắp sáng đường quê, xây dựng tuyến đường “Sáng – xanh – sạch – an ninh”; Tổ chức vận động thanh niên tham gia vườn ươm khởi nghiệp, vườn ươm cây xanh. Hỗ trợ Dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên. Vận động đoàn viên tham gia xây dựng huyện Tháp Mười đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh đó, Huyện đoàn Tháp Mười triển khai, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định về An toàn giao thông; Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên trong huyện.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Huyện ủy Tháp Mười – Đinh Minh Dũng chỉ đạo Huyện đoàn Tháp Mười tiếp tục thực hiện Kế hoạch, chỉ tiêu đã đề ra; Vận động đoàn viên tham gia xây dựng Nông thôn mới nâng cao, phát triển đô thị; Phát huy tinh thần xung kích của thanh niên trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới về Môi trường, thu nhập, làm tốt vai trò nòng cốt của thanh niên trong xây dựng mã vùng, mã vạch, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp. Tăng cường tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia lao động cho các doanh nghiệp trong nước, xuất khẩu lao động, tiếp tục thực hiện các mô hình hiệu quả của thanh niên; Tập trung kiện toàn Ban Chấp hành Huyện đoàn chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh vào năm 2022./.

BT: Nguyễn Thu