Xuất bản thông tin

null Thực hiện Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường đợt 2/2021 trên địa bàn huyện Tháp Mười

Chi tiết bài viết Tin tức

Thực hiện Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường đợt 2/2021 trên địa bàn huyện Tháp Mười

Từ ngày 05/4 đến 29/4/2021, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện triển khai Kế hoạch số 56/KH-TTDVNN về việc thực hiện Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường đợt 2 năm 2021 trên địa bàn huyện Tháp Mười.

Thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng theo nguyên tắc vệ sinh cơ giới trước, sau đó tiến hành tiêu độc, khử trùng bằng hóa chất là Benkocid. Trên địa bàn xã, thị trấn tổ chức đội phun thuốc sát trùng cho khu vực chăn nuôi hộ gia đình, chợ buôn bán gia súc, gia cầm ở nông thôn, nơi công cộng. Trại chăn nuôi tập trung, cơ sở giết mổ tập trung, cơ sở ấp trứng gia cầm tự lo vật tư, kinh phí, tổ chức thực hiện theo sự giám sát của chính quyền địa phương và Nhân viên Thú y.

Kết quả thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường đợt 2 năm 2021 đã cấp miễn phí 170 lít hóa chất khử trùng Benkocid cho 300 hộ chăn nuôi gia đình; phun thuốc tiêu độc khử trùng 128 lần tại các điểm chợ, nơi công cộng với lượng thuốc 56 lít.

Tâm - Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp