Xuất bản thông tin

null Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười quý 1 năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười quý 1 năm 2021

Chiều ngày 26/4/2021, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Tháp Mười, khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân quý 1 năm 2021. Bí Thư Huyện ủy Tháp Mười - Nguyễn Văn Vũ Minh đã đến dự. Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - Đinh Minh Dũng chủ trì.  

Trong quý I/2021, hoạt động của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã tích cực phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ, hoạt động ngày càng có hiệu quả và chất lượng hơn. Công tác tiếp công dân đảm bảo đúng quy định, xem xét tiếp nhận và theo dõi việc giải quyết, trả lời kết quả giải quyết cho công dân kịp thời. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chỉ đạo điều hòa, phối hợp với các Ban Hội đồng nhân dân huyện triển khai thực hiện chương trình công tác đúng Kế hoạch đề ra. Công tác phối hợp giữa Thường trực, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đơn vị ngành huyện và Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn thực hiện chặc chẽ, thường xuyên. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình điều hòa, hoạt động của Thường trực HĐND các xã, thị trấn trong thời gian qua. Báo cáo tình hình công tác bầu cử thời gian qua và từ nay đến ngày bầu cử chính thức (23/5). Trao đổi về việc dự kiến nhân sự các Ban của HĐND ở xã, thị trấn sau bầu cử.

Đến dự và phát biểu tại Hội nghị, Bí Thư Huyện ủy Tháp Mười - Nguyễn Văn Vũ Minh đề nghị Thường trực HĐND huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2021. Tập trung cho công tác tuyên truyền, chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức kỳ họp thứ 1, Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu cử các chức danh Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện đạt kết quả tốt. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân./.

BT: Nguyễn Thu; Hình: Lê Tính