Xuất bản thông tin

null Bí thư Huyện ủy Tháp Mười thăm Thuận Kiều Hội quán

Chi tiết bài viết Tin tức

Bí thư Huyện ủy Tháp Mười thăm Thuận Kiều Hội quán

Ngoài kỹ thuật trồng cây ăn trái, cần phải quan tâm đến giá cả thị trường để có hướng giải quyết vấn đề cung và cầu là một trong những vấn đề mà Bí thư Huyện ủy Tháp Mười – Nguyễn Văn Vũ Minh chia sẻ với các thành viên Thuận Kiều Hội quán ở xã Đốc Binh Kiều vào sáng ngày 28/4/2021.

Bên cạnh đó, Bí thư Huyện ủy mong muốn các thành viên cùng đồng thuận, góp ý với nhau để phát triển Hội quán. Ngoài ra còn phải bàn chuyện làng, chuyện xóm, chuyện xây dựng nông thôn mới và gia đình văn hóa tại địa phương. Hội quán phải thường xuyên sinh hoạt định kỳ theo chủ đề để bàn các giải pháp phát triển cho từng loại cây ăn trái. Chính quyền địa phương và các ngành chuyên môn tiếp tục hỗ trợ để Hội quán xây dựng các vườn cây ăn trái kiểu mẫu, bền vững hướng tới vườn cây ăn trái sinh thái, du lịch cộng đồng.

Thuận Kiều Hội quán được thành lập vào cuối tháng 01/2021, đến nay đã có 30 thành viên và đi vào hoạt động ổn định. Đây là Hội quán của người trồng cây ăn trái như: mít, bưởi, na thái, chanh, sầu riêng,... với tổng diện tích là 28ha.

Dịp này, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười cũng đã đến khảo sát để chuẩn bị thành lập Hội quán về hoa kiểng tại xã Đốc Binh Kiều./.

Biên tập: Hoàng Kha