Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19, có phương án xử lý khi có tình huống xấu xảy ra, đồng thời tuyên truyền người dân thực hiện theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế đó là chỉ đạo của bà Trần Thị Quý – Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Tháp Mười với các thành viên Ban Chỉ đạo huyện và Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn tại cuộc họp vào chiều ngày 10/5/2021.

Bên cạnh đó, Trưởng Ban Chỉ đạo còn yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tùy theo nhiệm vụ được phân công thực hiện tốt các công việc, Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn kiểm soát chặt chẽ, cho khai báo y tế những người từ bên ngoài trở về địa phương. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò trong việc vận động, tuyên truyền người dân thực hiện phòng, chống một cách có hiệu quả, tạm dừng các hoạt động tập trung đông người và các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, massage trên địa bàn, vận động người dân tạm hoãn tổ chức các tiệc mừng, tiệc cưới,... Đảm bảo phòng dịch trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 vào ngày 23/5/2021 được diễn ra thành công tốt đẹp. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện thường xuyên viết tin, bài và phát thanh về diễn biến, cũng như các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên hệ thống truyền thanh.

Cuộc họp đã thông qua dự thảo Quyết định thành lập Khu cách ly tập trung tại Trường Trung cấp nghề Tháp Mười; Kế hoạch tiếp nhận và cách ly công dân từ các địa phương có dịch trở về. Trước đó, Đội kiểm tra liên ngành huyện Tháp Mười đã ra quân kiểm tra việc thực hiện tạm dừng một số hoạt động dịch vụ không thiết yếu và cho đại diện các cơ sở ký cam kết việc thực hiện nghiêm các quy định trong phòng chống, dịch bệnh Covid-19./.

Biên tập: Hoàng Kha