Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Chủ tịch UBND huyện thăm Hội quán và một số mô hình sản xuất

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Chủ tịch UBND huyện thăm Hội quán và một số mô hình sản xuất

Ngày 14/5/2021, Chủ tịch UBND huyện Trần Thị Quý cùng ngành chuyên môn đến thăm An Tâm Hội quán (Thị trấn Mỹ An), Minh Điền Hội quán (xã Phú Điền) và một số mô hình sản xuất.

Tiếp xúc với lãnh đạo huyện, Ban Chủ nhiệm Hội quán và các thành viên giới thiệu những thành quả kinh tế từ việc liên kết sản xuất. Đồng thời trình bày những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện. Qua đó, thành viên Hội quán kiến nghị huyện và ngành chuyên môn quan tâm, hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng mã vùng trồng, tìm đầu ra cho nông sản, để các mô hình ngày càng phát triển.

Chủ tịch UBND huyện Trần Thị Quý ghi nhận những nỗ lực trong việc phát triển kinh tế địa phương và gia đình của các thành viên Hội quán. Chủ tịch UBND huyện đề nghị ngành chuyên môn phối hợp địa phương tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn nông dân về mặt kỹ thuật, xây dựng mã vùng trồng, mua chung bán chung, phấn đấu xây dựng Hợp tác xã trên nền Hội quán, tìm đầu ra cho nông sản để người dân yên tâm sản xuất./.

Bt: Như Ý, Hình: Lê Tính